This cooperation is probably no longer active

Tato spolupráce již pravděpodobně není aktivní

K tomuto projektu jsme se dostali úplnou náhodou, a to na podzim roku 2016, kdy nás s nápadem oslovila německá sekce ESN Halle. Tak jsme si řekli, proč to nezkusit? Základním impulzem pro rozhodnutí s ESN Halle i nadále spolupracovat, se stal hlavně SeCo weekend v Ústí nad Labem, kde jsme se jako ESNers všichni poznali a zjistili, co si můžeme vzájemně nabídnout.

Co nabízíme buddíkům?

Naši členové se mohou účastnit například víkendového setkání v Ústí nebo Halle, která se konají za účelem osobního kontaktu a představení vlastních nápadů. Kromě oficiálního programu probíhají samozřejmě i neformální návštěvy sekcí, účast na eventech, pomoc s přípravou a jak jinak plno zábavy.

Čím můžeš přispět?

Vážíme si skvělých nápadů! Chtěl bys organizovat nějaký výlet nebo máš jinou myšlenku, jak této spolupráce využít, určitě za ni budeme rádi ;)

Co nabízíme erasmákům?

Ve spolupráci s ESN Halle pořádáme pro zahraniční studenty zejména výlety (Drážďany). Poskytujeme tak možnost setkání s dalšími studenty pobývajícími v Německu a využití jejich znalosti německé kultury. V rámci přátelského vztahu s ESN Halle je možné získat tipy na ubytování, slevy a další doporučení, pokud se vypravíte do okolí Halle, Leipzig, Drážďany samostatně.  

 

The section cooperation which exists around the whole ESN world is actually a kind of an inter-section friendship, which includes sharing of ideas concerning the organization, teamwork, positions, structure but most importantly it is about mutual inspiration, assistance or joined planning of various events for the members and foreign students. The project was started by a complete coincidence in autumn 2016 when we were approached with this idea by a German ESN section Halle. So we asked ourselves: "Why not??" The main boost to continue the cooperation with ESN Halle came especially after the SeCo cooperation weekend in Ústí nad Labem, where we got to know each other as ESN members and when we found out what all we can offer each other.

What do we offer to buddies?

Our members can, for example, join weekend-meetings in Ústí or Halle. Purpose of these meetings is the possibility to personally share our ideas. OF course, in addition to our official meetings, we organize also informal section visits, attending events, helping with organization and obviously - having a lot of fun together.

What can we offer?

We appreciate bright ideas! Would you like to organize a trip or do you have any other kind of an idea how to use our cooperation? We will definitely appreciate it. ;)

What do we offer to Erasmus students?

In cooperation with ESN Halle we organize for our Erasmus students mainly trips (Dresden). Doing so, we offer an opportunity for a meeting with students who stay in Germany and learning from their experience of German culture. Within our friendly relationship with ESN Halle, it is possible to get tips on accommodation, discounts and other recommendations in case you will travel to the surrounding areas of Halle, Leipzig or Dresden independently. 

Akce:

21. - 23. 10. 2016 - SeCo weekend, Ústí nad Labem

18. 11. 2016 - Glow in the Dark, Halle (assistance with the organization)

17. 12. 2016 - Christmas Trip to Dresden

30. 12. 2016 - 1. 1. 2017 - New Year´s Eve (unofficial)

3. - 5. 3. 2017 - the Representational ball of UJEP (unofficial)

9. - 11. 6. 2017 - SeCo weekend, Halle

3. - 5. 11. 2017 - SeCo weekend, Prague

Plánuje se:

Zimní semestr 2022/23 - SeCo weekend, Halle

Web: http://halle.esn-germany.de/