The section cooperation which exists around the whole ESN world is actually a kind of an inter-section friendship, which includes sharing of ideas concerning the organization, teamwork, positions, structure but most important it is about mutual inspiration, assistance or joined planning of various events for the members and foreign students.

Section Cooperation, které existuje po celém světě ESN, je vlastně takové sekční kamarádství, kde si dvě a více sekcí vyměňují rady ohledně organizace, práci v týmu, pozicích, struktuře, ale zejména se inspirují, vypomáhají nebo plánují různé aktivity pro své členy a zahraniční studenty.